آخرین اخبار مدارس


28 دیهنرستان پسرانه سما

28 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 دیدبستان پسرانه سما

11 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غیر از خدا هیچکس نبود

محمد رضا سرشار-رضا رهگذر-

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گردش در دنیای فلسفه برای نوجوانان

جرمی ویت

فلسفی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاران شیدای حسین بن علی ع

مرتضی آقا تهرانی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدرسه انقلاب

حسین فتاحی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بازجویی خانواده قلندری

مصطفی خرامان

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مورچه

ترزا گرین آوای

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تجلی زن در آثار مولوی

زلیخا ثقفی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساختار ستارگان و کهکشان ها

پاول هاج

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

888معمای قرآنی

مهدی وفائی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راهنمای جامع اصول صحیح مطالعه کنکور

وحید لهراسبی

کنکور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسطوره های بابل ایران باستان

پیر گریمال

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رکوردهای جهانی فضا

کلایو گیفورد

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مهدی خسروی

مسابقه: مسایقه نمایش

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد امین اسماعیلی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدصالح عبدالخانی

مسابقه: مسایقه نمایش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی امیدی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی آقازیارتی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدامین حاجی آبادی

مسابقه: مسایقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد امین اسماعیلی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرمین یساولی

مسابقه: مسایقه سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا عشقی

مسابقه: مسایقه نمایش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدامیرعلی جعفری

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم پایمرد

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته ریاضی محض

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ملکی

مسابقه: مسایقه شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ايمان عبداللهي فيجاني

1378/11/01

دبستان دخترانه سما

دينا جمشيدي

1386/11/01

دبستان پسرانه سما

حسين نعيمي

1384/11/05

دبستان دخترانه سما

مائده ابراهيمي

1383/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي ملكي

1379/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا افشار

1380/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كسري غفاري

1382/11/05

دبستان دخترانه سما

مليكا محمدي شاملو

1385/11/06

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي آداوي

1385/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد امير احسان مير يعقوبي

1381/11/03

دبستان دخترانه سما

ترنم يعقوبي

1384/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستايش خاني

1379/11/06

دبستان پسرانه سما

محراب رمضاني

1386/11/02

دبستان دخترانه سما

مائده نظام آبادي

1386/11/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرو كرمانشاهي

1382/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس نظري

1377/11/04

دبستان پسرانه سما

احسان زارعي

1383/11/01

دبستان دخترانه سما

نگار زماني

1388/11/03

دبستان دخترانه سما

يكتاسادات سجادي

1384/11/01

دبستان دخترانه سما

زينب گلپايگاني

1388/11/01