آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

هنرستان دخترانه

هنرستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

خواجه تاجدار

ژان گور

زندگی آغامحمدقاجار

دبیرستان دوره اول دخترانه

چراهای شگفت انگیز ایران باستان

مهروش طهوری

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه

خواجه نظام الملک

فرهاد حسن زاده

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

رستم و سهراب

مرجان فولادوند

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهزنان دریایی

ولفگانگ تار نووسکی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

برخورد

محمود اکبر زاده

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه

من باید موفق شوم

احمد پهلوانیان

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

امان از دست امتحان

ترور رومین

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آلودگی دریاها

تونی هری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

ویژگیهای امام زمان

آیه الله سیدمحمد تقی موسوی اصف

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

وایکینگ های باستان برای من چکار کرده اند؟

الیزابت رائوم

تاریخی

دبستان دخترانه

دفتر خاطرات یک عنکبوت

دورین کرونین

خاطرات یک عنکبوت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

هانیه روحانی فرد

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ثنا سلیمی

مسابقه: طنابزنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سوفیااسدی

مسابقه: اسکی آلپاین

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ملیکا روحانی فرد

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

رضوان مهاجر

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

ثنا سلیمی

مسابقه: طنابزنی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد حسین مظفری

مسابقه: حفظ عمومی

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه

نگین آجرلو

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

حسنانوری

مسابقه: رشته حفظ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیر عباس مظفری

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ملیحه روشنی

مسابقه: رتبه برتردرپروژه مهر

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

شایان سربندی

مسابقه: مسابقات جودو استانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

هنرستان دخترانه

عارفه حسنی. فاطمه زهرا ابراهیمی.غزل صابون ریز

شیمی

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

هنرستان دخترانه

هلیا همتی

هفت سین

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

هنرستان دخترانه

فاطمه زهرا ابراهیمی

شیمی

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

رادمهر زرنگارپور

تشریح اجزای مغز

هنرستان دخترانه

غزل صابون ریز

شیمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پایه دهم

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

رادمهر زرنگارپور

تشریح اجزای مغز

هنرستان دخترانه

مینو سازگار

شیمی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

مهگل صمدي

1390/01/15

دبستان دخترانه

آنوشا شريفي تبار

1388/01/14

دبستان پسرانه

آرمان كاوسي

1390/01/14

دبستان پسرانه

محمد فراست

1390/01/09

دبستان دخترانه

نوژا شفيعي

1388/01/11

دبستان پسرانه

اميرمحمد نظري

1388/01/10

هنرستان پسرانه

علي فائض پور

1383/01/13

دبستان پسرانه

اميرعلي دانائي

1392/01/12

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي رضا خان محمدي هزاوه

1385/01/14

دبیرستان دوره اول دخترانه

بهار اسلامي زاده

1385/01/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آرمين شاهجاني

1383/01/11

دبستان پسرانه

شنتيا حميدي زاده

1388/01/09

دبستان پسرانه

اميرعلي شمسي

1390/01/12

دبستان دخترانه

مهسان ربيعي فراهاني

1387/01/15

دبیرستان دوره اول پسرانه

يزدان جعفري

1384/01/14

دبستان پسرانه

محمدكسرا دهقاني

1392/01/10

هنرستان پسرانه

بارمان حيدري

1383/01/15

هنرستان پسرانه

حسين هاشم خاني

1381/01/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نيايش سادات صديقي

1381/01/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ستايش بوالحسني

1383/01/15