آخرین اخبار مدارس


20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 آذرهنرستان پسرانه سما

07 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ایجاد انگیزه در کودکان

الیزابت هارتلی بروئر

روان شناسی کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اورازان

جلال آل احمد

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تسنیم کوثر

منیر لک اراکی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اصول برقراری ارتباط انسانی با کودک و نوجوان

دکتر احمد به پژوه

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید5

مسعود لعلی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فارابی

علی رزاقی شانی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داریوش هخامنشی

محمد کاظم مزینانی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های بیهقی

محمد حسن شیرازی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غیر از خدا هیچکس نبود

محمد رضا سرشار-رضا رهگذر-

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اختراعات مهم از آتش تا ماهواره

ارونیگ رابین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

888معمای قرآنی

مهدی وفائی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فصل چیدن

محسن هجرتی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا غلامی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی - آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرکار خانم زهرا غلامی - مدیر مدرسه

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان سما

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پروانه محمودیان

مسابقه: برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اعظم رساله پور

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا فتحی نیا

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی - محور پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه اسفلائی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پونه روغنیان

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلنوش محمودی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا دانیالی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرکار خانم مریم سادات محمدی - دبیر تربیت بدنی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي خليلي

1389/09/18

دبستان پسرانه سما

مهدي باقري

1386/09/18

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي خليلي

1389/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد اسفنداني

1379/09/18

دبستان دخترانه سما

هستي رمضاني

1388/09/17

دبستان دخترانه سما

عسل عبدلي

1387/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي بساكي

1384/09/19

دبستان دخترانه سما

مهرانا واحدي نژاد

1388/09/18

دبستان دخترانه سما

مليكا احمدي

1389/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش حيدري

1384/09/17

دبستان دخترانه سما

ضحي فلاح

1388/09/20

دبستان دخترانه سما

رومينا جودكي

1386/09/19

دبستان دخترانه سما

زيتون غريبي

1385/09/22

هنرستان پسرانه سما

كيان انصاري

1380/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا حسيني

1381/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه حاجي آبادي

1384/09/18

دبستان پسرانه سما

آرمان شمسي خاني

1387/09/18

دبستان دخترانه سما

عاطفه فراهاني

1386/09/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرش زنجير دار

1381/09/19

دبستان پسرانه سما

محمدرضا پاپي

1385/09/20