آخرین اخبار مدارس


15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبستان پسرانه سما

06 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 بهمندبستان پسرانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کیسه سبز

اعظم نظری

داستانهای اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زندگی نامه چهارده معصوم

محمد غزالی فرد

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماهواره ها

استیو پارکر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رویاهای یک دلفین

سرجیو بامبارن

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرزمین باد خیز

حمید نوایی لواسانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهر در ایران و هند باستان

بابک عالیخانی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیژن و منیژه

آتوسا صالحی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هری پاتر و غارهای مرگبار

جی کی رولینگ

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خواجه تاجدار

ژان گور

زندگی آغامحمدقاجار

دبستان پسرانه سما

کودک در خانواده

ماریا مونتسوی

کودکان و روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حیوانات ساحلی

چینری مایکل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نکته های شگفت انگیز برای کلاس درس

علی دانشور

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

محنا کلهر

مسابقه: مسابفه شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همکار فرزانه رئیس زاده -دبیر ادبیات

مسابقه: برگزاری جشنواره خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا فتحی نیا

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی - محور پژوهش

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همکار شیما رضایی عراقی-رابط پژوهش

مسابقه: برگزاری جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

کیانا احمدی

مسابقه: مسابفه شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

محنا کلهر

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همکار مریم تیموری -دبیر علوم تجربی

مسابقه: برگزاری جشنواره خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همکار فاطمه قاسمی -بهداشت

مسابقه: برگزاری جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا گی احمدی

مسابقه: روزنامه دیواری مسابقات بهداشت روان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین زهرا غلامی

مسابقه: روزنامه دیواری مسابقات بهداشت روان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرکار خانم زهرا غلامی - مدیر مدرسه

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمین کوچکی

مسابقه: روزنامه دیواری مسابقات بهداشت روان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هلیا عباسی - زهرا میرزائی - نسیم رنجبر - فاطمه عیسائی - نرگس میراحمدی

فواید و مضرات نوشابه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه گودرزی - سحر متین - ماریه نادری

اهمیت رعایت تناسب کودی نیتروژن در تغذیه و رشد و سلامت گیاهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین علیشاهی

سواد رسانه ای چیست؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق شاه آبادی

نقش نیتروژن در رشد گیاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آوا ساده وند

1385/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا تريوه

1384/12/02

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حميدي فراهاني

1386/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمين مهرجويان

1382/12/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات بني جمالي

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

ماني مشيدي

1388/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بابك آذلش

1381/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين غلامي

1382/12/03

دبستان پسرانه سما

ياشار عسگري

1388/12/02

دبستان دخترانه سما

غزل كاشاني

1387/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلنوش رضائي

1383/12/07

دبستان دخترانه سما

نازنين فاطمه دوخائي

1387/12/01

دبستان پسرانه سما

محمدصادق ارمان

1389/12/02

دبستان پسرانه سما

مهرآيين سعيدپور

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي وكيلي فر

1388/12/06

دبستان دخترانه سما

النا علي محمدي

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

سلمان اميري

1386/12/01

دبستان پسرانه سما

محمدامين شعبان زاده

1386/12/05

هنرستان پسرانه سما

سبحان رضائي خواه

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

مبين كمالي نسب

1386/12/08