آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آقای گام و مخفیگاه اسرار آمیز

اندی استنتون

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

110داستان دوران جوانی میرالمومنین علی ع

دفترمشاوررئیس سازمان صداوسیماد

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشنایی با ریاضی دانان و اختر شناسان

گودرز نجفی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شیرین-مرزبان نامه

عبد المجید نجفی

ادبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب دا

سیده زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راهنمای جامع اصول صحیح مطالعه کنکور

وحید لهراسبی

کنکور

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

انرژي هسته اي

.

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهره داران

جو الن مور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اقیانوس ها و دریاها

راینر کرومنرل

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نبرد دندانقان

حمد الله صادقی نیا

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثروتمند ترین مرد تاریخ

استیون کی اسکات

تاریخی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام فامريني

1384/07/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا عطائي

1382/07/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهرزاد كريمي

1384/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين پيله وري

1383/07/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا محمودي

1380/07/30