آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازگشت هرداد

فریبا کلهر

داستانی فانتزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منوچهر

آتوسا صالحی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علم در قرن21-ارتباطات

سایمون مادیسون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هواپیما چگونه کار میکند؟

محمود سالک

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

500کته برای محصلین

فیل ریس

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دستگاههای دیداری و شنیداری

.

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهره داران

جو الن مور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زمستان سبز

نورا حق پرست

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانته آلیگیه-پیرامون سلطنت

دانته آلیگیه

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک-حقایق هولناک درباره نیروها

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهبرد ها و مهارت های مطالعه

یوالاین لنگ فلد

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت فضا و منظومه شمسی

مقالات دانشنامه ناسا

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه فراهانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی کریمی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امین شرفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا سلیمی

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته پرستاری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد محمدی

مسابقه: مسایقه سرود

رتبه: دوم

هنرستان پسرانه سما

ابوالفضل غیاثوند

مسابقه: کشتی پهلوانی قهرمانی نوجوانان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

احمدرضا اخواص

مسابقه: مسایقه سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد محمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

یاسین یادگاری

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه حیدری

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته هوشبری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیوان ساکی نژاد

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد کرمی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایه دهم

ریشه اعداد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمین امانی

زندگی نامه پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایه دهم

توابع مثلثاتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه عظیمی

زندگی نامه قیصر امین پور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا دوخائی

زندگی نامه نیما یوشیج

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

غزل كاشاني

1387/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين غلامي

1382/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فواد بادبان

1382/12/05

دبستان دخترانه سما

نازنين نعمتي نژاد

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

مهرآيين سعيدپور

1387/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين السادات طاهري انجداني

1382/12/07

دبستان دخترانه سما

پرگل ياراحمدي

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

آرين ياراحمدي

1384/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي جديدي

1380/12/06

دبستان پسرانه سما

محمدمعين صادقي

1387/12/02

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات بني جمالي

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

محراب عزيزي

1385/12/07

دبستان دخترانه سما

نازنين فاطمه دوخائي

1387/12/01

دبستان پسرانه سما

اميراحسان كزازي

1387/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا حيدري

1377/12/08

دبستان پسرانه سما

مبين بغدادي

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

هليا اسفندياري پور

1387/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمين مهرجويان

1382/12/02

دبستان پسرانه سما

ماني احمري

1383/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير محمد نيك پي

1381/12/06