آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مگه من چند نفرم؟

هادی خورشاهیان

رمان و مجموعه داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک-گیاهان شرور

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید5

مسعود لعلی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هری پاتر و غارهای مرگبار

جی کی رولینگ

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیژن و منیژه

آتوسا صالحی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انرژی های تجدید پذیر

نیگل ساندرس-استیون چاپمن

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزیده رباعیات عطار

سعید یوسف نیا

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک-انرژی های مرگبار

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تسنیم کوثر

منیر لک اراکی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز روم باستان

فیونا مک دانلد

تاریخی

دبستان دخترانه سما

دفتر خاطرات یک عنکبوت

دورین کرونین

خاطرات یک عنکبوت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مثلث برمودا

چارلز برلیتز

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا دباغچي

1383/07/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش كندي

1383/07/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارميدا حريرفروش

1383/07/08