آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

دیدمت ها!

Mireille d'Allancé

دیدمت ها!

دبستان پسرانه

پسر نامر ئی

ترودی لدویگ

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه

پروانه و شاپرک ها

کن پرستون مفهم

علمی

دبستان پسرانه

پیامبر

تقی سلیمانی

زندگی پیامبر اسلام(ص

دبیرستان دوره اول دخترانه

ماشین های ساده

جیل نوریس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

زندگی شهریار

مظفر سربازی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

تا خدا راهی نیست

محمد کاظم مزینانی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه

علم در قرن21-پزشکی

رابین کرود

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه های بیهقی

محمد حسن شیرازی

ادبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

راهنمای جامع اصول صحیح مطالعه کنکور

وحید لهراسبی

کنکور

دبیرستان دوره اول دخترانه

با غدیر و الغدیر

غلامرضا حیدری ابهری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

اورازان

جلال آل احمد

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

سوفیااسدی

مسابقه: اسکی آلپاین

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نیایش ضیائی مقدم

مسابقه: طنابزنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ثنا سلیمی

مسابقه: طنابزنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه رحیمی

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

همکار گرامی سرکار خانم زهرا غلامی

مسابقه: پروژه مهر

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

زهراموسایی

مسابقه: جشنواره دورریختنی ها

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

سجاد قهیه ای

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

نازنین زهرا شیخی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد طه فرخی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

زهراترابی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه

آقای کوروش بهمنی

مسابقه: مسابقات کشوری شطرنج به میزبانی شهرستان شهرضا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

بهرخ السادت میرمومنی

مسابقه: هندبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

هنرستان دخترانه

شقایق فتحی

شیمی

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

هنرستان دخترانه

نگین آجرلو

فیزیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پایه دهم

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

هنرستان دخترانه

هلیا همتی

هفت سین

پیش دبستانی

رادمهر زرنگارپور

تشریح اجزای مغز

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

رادمهر زرنگارپور

تشریح اجزای مغز

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

هنرستان دخترانه

غزل صابون ریز

شیمی

هنرستان دخترانه

فاطمه زهرا ابراهیمی

شیمی

هنرستان دخترانه

عارفه حسنی. فاطمه زهرا ابراهیمی.غزل صابون ریز

شیمی

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

پیش دبستانی

کل نوآموزان پیش دبستانی

کاشت گیاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمدكسرا دهقاني

1392/01/10

دبستان دخترانه

مهسان ربيعي فراهاني

1387/01/15

دبستان پسرانه

اميرعلي شمسي

1390/01/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ستايش بوالحسني

1383/01/15

هنرستان پسرانه

حسين هاشم خاني

1381/01/10

دبستان پسرانه

آرمان كاوسي

1390/01/14

دبستان پسرانه

اميرعلي دانائي

1392/01/12

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي رضا خان محمدي هزاوه

1385/01/14

دبیرستان دوره اول دخترانه

بهار اسلامي زاده

1385/01/12

دبستان دخترانه

مهگل صمدي

1390/01/15

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آرمين شاهجاني

1383/01/11

هنرستان پسرانه

علي فائض پور

1383/01/13

دبستان پسرانه

شنتيا حميدي زاده

1388/01/09

دبستان پسرانه

محمد فراست

1390/01/09

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نيايش سادات صديقي

1381/01/10

دبستان دخترانه

نوژا شفيعي

1388/01/11

دبیرستان دوره اول پسرانه

يزدان جعفري

1384/01/14

دبستان پسرانه

اميرمحمد نظري

1388/01/10

هنرستان پسرانه

بارمان حيدري

1383/01/15

دبستان دخترانه

آنوشا شريفي تبار

1388/01/14