آخرین اخبار مدارس


19 دیدبستان دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 دیدبستان پسرانه سما

03 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

با غدیر و الغدیر

غلامرضا حیدری ابهری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزارش لحظه به لحظه از ولادت پیامبر

محمد رضا انصاری

مذهبی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان یک انسان واقعی

بوریس نیکالایویچ پوله وی

جنگی

دبستان پسرانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

شاهده سعیدی

علوم , علوم - آزمایش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

500کته برای محصلین

فیل ریس

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معجزه دست دادن

مهدی خدامیان آرانی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اساطیر جهان

پی یر گریمال

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی

جمعی از نویسندگان

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بن‌بست نورولت

جك گانتوس

رمان و مجموعه داستان

دبستان پسرانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

شاهده سعیدی

علوم , علوم - آزمایش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گرگها از برف نمی ترسند

محمدرضا بایرامی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

از این صبح روشن

سید محمد حسن مومنی

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اعظم رساله پور

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمین کوچکی

مسابقه: روزنامه دیواری مسابقات بهداشت روان

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پونه روغنیان

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همکار زهرا جعفری -دبیر پیام های آسمانی

مسابقه: برگزاری جشنواره خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

طلیعه قدمیان

مسابقه: مسابفه شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا دانیالی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

محنا کلهر

مسابقه: مسابفه شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

محنا کلهر

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا گی احمدی

مسابقه: روزنامه دیواری مسابقات بهداشت روان

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

کیانا احمدی

مسابقه: مسابفه شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همکار مریم تیموری -دبیر علوم تجربی

مسابقه: برگزاری جشنواره خوارزمی و آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه اسفلائی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین علیشاهی

سواد رسانه ای چیست؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق شاه آبادی

نقش نیتروژن در رشد گیاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هلیا عباسی - زهرا میرزائی - نسیم رنجبر - فاطمه عیسائی - نرگس میراحمدی

فواید و مضرات نوشابه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه گودرزی - سحر متین - ماریه نادری

اهمیت رعایت تناسب کودی نیتروژن در تغذیه و رشد و سلامت گیاهان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

النا شاطري

1388/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ترنم يعقوبي

1384/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل مكاري

1383/11/04

دبستان دخترانه سما

آوا مينائي

1389/11/02

دبستان دخترانه سما

نگار زماني

1388/11/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ربيعي فراهاني

1386/11/02

هنرستان پسرانه سما

محمدحسين صالحي

1380/11/01

دبستان دخترانه سما

آوين عظيمي

1389/11/03

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي روحاني فرد

1388/11/01

دبستان دخترانه سما

نيايش شيخي مهرآبادي

1389/11/01

دبستان پسرانه سما

حسين اميريان

1389/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيلرام فدائي عراقي

1384/11/06

دبستان پسرانه سما

ايليا موقري

1389/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرو كرمانشاهي

1382/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا اسكندري

1382/11/06

هنرستان پسرانه سما

محمدامين خان احمدي

1381/11/01

دبستان پسرانه سما

آرمين ثقليني

1388/11/04

دبستان پسرانه سما

سينا ورواني

1388/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال دارابي

1383/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل ابراهيم گل

1383/11/08