آخرین اخبار مدارس


19 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 آذردبستان دخترانه سما

08 آذردبستان دخترانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

22 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشمندان و مخترعان

بهاره شفیعی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه کشف های علمی-انرژی

جیل نوریس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماری کوری

لیز گوگرلی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اقیانوس ها و دریاها

راینر کرومنرل

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

موج ها

ویرجینیا ولف

رمان و مجموعه داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاطرات عزت شاهی

دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یک شب یک قصه

کالین کلارک

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منطق الطیر

فرید الدین محمد عطار نیشابوری

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راهنمای جامع اصول صحیح مطالعه کنکور

وحید لهراسبی

کنکور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایران باستان

علی ذوالفقاری

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

برنامه اهداف نهایی

برایان تریسی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز یونان باستان

فیونا مک دانلد

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما (دوره اول)

مسابقه: پروژه مهر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نگار حامدي فيجاني

1387/09/24

دبستان دخترانه سما

درينا شايان مقدم

1388/09/28

دبستان پسرانه سما

اميرحسين بهشتي مجرد

1387/09/24

دبستان دخترانه سما

دينا ورواني فراهاني

1387/09/25

دبستان پسرانه سما

ارشيا عسگري حاتم آبادي

1385/09/23

دبستان دخترانه سما

صبا شاهوردي

1385/09/26

دبستان دخترانه سما

رها بختيارپوري

1385/09/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره بهمني

1379/09/26

هنرستان پسرانه سما

عليرضا گريواني

1379/09/27

دبستان دخترانه سما

هستي سميعي

1384/09/28

هنرستان پسرانه سما

شايان شيخي

1379/09/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ملك حسيني ترمزدي

1381/09/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رفيعي

1389/09/23

دبستان پسرانه سما

محمدمبين نوروزي

1389/09/28

دبستان دخترانه سما

آرميتا بختياري

1389/09/23

دبستان دخترانه سما

ستايش حيدري

1386/09/30

دبستان پسرانه سما

علي واشقاني فراهاني

1384/09/30

دبستان دخترانه سما

تسنيم توكلي

1387/09/30

دبستان دخترانه سما

نگار داودآبادي

1386/09/25

دبستان پسرانه سما

كاميار مغفوري

1384/09/25