آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

25 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

27 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کلیدهای کمک به کودک برای برخورد با مرگ عزیزان

دکتر دن شافر و کریستین لیونز

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکستنی تر از آنم...

پروانه نجاتی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک-حقایق هولناک درباره زمان

نیک آرنولد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های بیهقی

محمد حسن شیرازی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملاقات در شب مهتابی

مجید محبوبی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گردش در دنیای فلسفه برای نوجوانان

جرمی ویت

فلسفی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت مبانی نجوم2

حمید رضا گیاهی یزدی

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یعقوب لیث

مژگان شیخی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آن صبح پرنیایی

مهرداد اوستا

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یادداشت هایی از یک دوست

آنتونی رابینز

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دختر محمدص

سید جعفر شهیدی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

150نکته برای حفظ سلامتی

پنلوپ ساج

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نادیا قربانی

مسابقه: طناب زنی (تیمی)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه عبدلی

مسابقه: مسابقات وبلاگ نویسی پرسش مهر95

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

یاسین ده نمکی

مسابقه: مسایقه سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهرشاد لکی

مسابقه: مسایقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده سادات امیرمکی

مسابقه: پرسش مهر سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیلوفر موچانی

مسابقه: طناب زنی (تیمی)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیایش اسکندری

مسابقه: رشته تدبر در آیات و روایات مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا دانیالی

مسابقه: مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی اداره آموزش و پرورش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمین ساری

مسابقه: ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهارالسادات میرناصری

مسابقه: مسابقات شنا ماده 25*4 مختلط انفرادی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیوان ساکی نژاد

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

محمد مهدي غفاري

مسابقه: جشن ستارگان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایه دهم

ریشه اعداد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمین امانی

زندگی نامه پروین اعتصامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا دوخائی

زندگی نامه نیما یوشیج

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه عظیمی

زندگی نامه قیصر امین پور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایه دهم

توابع مثلثاتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا حیدری سوم تجربی

کودکان کار

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا رباط ميلي

1389/03/02

دبستان دخترانه سما

هستي مهرابي

1389/03/08

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي حسيني

1385/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستاره ابوالمعصومي

1380/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنيامين غفاري

1381/03/06

دبستان دخترانه سما

كوثر آنالوئي سنجاني

1386/03/03

دبستان پسرانه سما

سجاد قهيه ئي

1389/03/04

دبستان دخترانه سما

رومينا امامداد

1386/03/07

دبستان پسرانه سما

آرين نصراللهي مصلح آبادي

1387/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صدرا غلامي مهرآبادي

1383/03/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي غريبي

1388/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسام شهرجردي

1378/03/08

دبستان پسرانه سما

ارشيا برادران صنعتگر

1384/03/01

دبستان پسرانه سما

علي مهرآباديان

1386/03/01

دبستان پسرانه سما

رضا ولي سياني

1388/03/08

دبستان دخترانه سما

محيا ميقاني

1389/03/03

دبستان دخترانه سما

پارميدا مبارك آبادي

1388/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيد مهدي خاتمي

1383/03/06

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي معبود

1384/03/04

دبستان دخترانه سما

ثمين محمدي

1385/03/08