آخرین اخبار مدارس


03 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 مرداددبستان پسرانه سما

23 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب دا

سیده زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین های ساده

جیل نوریس

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جام جهانی در جوادیه

داود امیریان

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فصل چیدن

محسن هجرتی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهر در ایران و هند باستان

بابک عالیخانی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدرسه انقلاب

حسین فتاحی

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاثیر قرآن بر جسم و جان

نعمت ا.صالحی حاجی آبادی

قرآنی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من

علی بشر دانش

جغرافیا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

100اکتشافی که جهان را تکان داد

کندال هاون

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شما میتوانید معجزه زندگی خود باشید

ناپلئون هیل

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

داستان های غارنشینی-سنگینی و وزن

سیدمهدی امام نیری-مهران ایازی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انفجار بزرگ

گریگ هوگان

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین کریمی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا پناهیان

مسابقه: مسابقات فرهنگی- هنری استانی- نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر مهدی سلیمانی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رحمانی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن عسگری

مسابقه: مسابقات شنا تیمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عطیه فراهانی

مسابقه: مسابقات کشوری طنابزنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیکانادی

مسابقه: مسابقات کشوری اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شهراد قربانی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن دوخایی

مسابقه: مسابقات هفت سنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شهراد قربانی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا شیخی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا بهزاد

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانم طالبی دبیر علوم، به همراه دانش آموزان برتر در آزمایشگاه

مقایسه تراکم پذیری مواد مختلف، اندازه گیری، کار با پیپت،

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس ملکی

شبه جزیره اسکاندیناوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طرح خانم طالبی دبیر علوم تجربی

اهمیت گیاهان دارویی و تکنیک تخصصی کشت بافت گیاهی

هنرستان پسرانه سما

علي مخلص آبادي - مجيد نظام آبادي

سيستم اكسيزن

هنرستان پسرانه سما

علي مخلص آبادي - مجيد نظام آبادي

معرفی و کاربرد کامپوزیتهای پلیمری در خودروسازی

دبستان دخترانه سما

خانم غلامی رابط پژوهش و فناوری

ضرورت و اهمیت تحقیق و پژوهش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طناز امیری

درس 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانم طالبی دبیر علوم، نازنین علیشاهی

اتم

هنرستان پسرانه سما

علي مخلص آبادي - مجيد نظام آبادي

شتاب بيشتر با نيتروژن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانم طالبی و دانش اموزان پایه هفتم یک

سفره سلامت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانم طالبی تشریح ماهی کلاس نهم

تشریح ماهی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه شیراوند

اقتدار دفاعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانم طالبی دبیر علوم

آزمایش مشاهده غیر مستقیم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طناز امیری

بخش2علوم به زبان انگلیسی

هنرستان پسرانه سما

علي مخلص آبادي - مجيد نظام آبادي

توربو شارژ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس میر احمدی

درس5 زبان انگلیسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانم طالبی دبیر علوم، دانش آموزان محیا، مریم، فاطمه

طرح دومینو در کلاس هشتم 1 انجام شد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا افشار زهرا ملکی

درس5 زبان انگلیسی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا احمدي معين

1386/06/02

دبستان دخترانه سما

پارميس غلامي مهرآبادي

1385/06/02

دبستان دخترانه سما

پارميدا آدينه

1385/06/02

دبستان پسرانه سما

ايليا حسين آبادي

1384/06/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه شيراوند

1379/06/01

دبستان دخترانه سما

مهديه نصري

1386/06/01

دبستان دخترانه سما

حسنا شريفي

1385/06/03

دبستان پسرانه سما

رهام حسين خاني هزاوه

1388/06/07

هنرستان پسرانه سما

علي بغدادي

1379/06/08

دبستان دخترانه سما

نرجس كريمي

1384/06/05

دبستان دخترانه سما

ثنا پيربداقي

1385/06/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين احمدي

1385/06/04

دبستان پسرانه سما

اهورا مجيدي

1386/06/02

دبستان پسرانه سما

مهدي مزرعه فراهاني

1386/06/03

دبستان پسرانه سما

پوريا مشهدي

1383/06/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيانا مشهدي ميقاني

1377/06/01

دبستان پسرانه سما

پرهام گودرزي

1388/06/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري مهرآبادي

1388/06/03

دبستان پسرانه سما

سينا حسيبي

1387/06/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه لطف عراقي

1383/06/03