آخرین اخبار مدارس


17 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 آذردبستان پسرانه سما

16 آذردبستان پسرانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زال و سیمرغ

حسین فتاحی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارزشهای اخلاقی

محمود اکبری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ژرفا

حمیدرضا شیر محمدی

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید5

مسعود لعلی

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

دیدمت ها!

Mireille d'Allancé

دیدمت ها!

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر پرتقال

یاستین گوردر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرود

آتوسا صالحی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ترینه

قادر طهماسبی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دستگاههای دیداری و شنیداری

.

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی انسان سلطه جو

اورت شوستروم

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپیده صارمی

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته هوشبری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدسهیل کحالی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد قلمی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی امیدی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرداد جديدي

مسابقه: مسابقات بين المللي بوكس جوانان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

یاسین یادگاری

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی میرزایی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد محمدی

مسابقه: مسایقه سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا سلیمی

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته پرستاری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه پور احمدیان

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته پزشکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا شیخی

مسابقه: مسابقه یوسیمس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه حیدری

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته هوشبری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كاميار سبحاني

1384/09/22

دبستان پسرانه سما

محمدرضا پاپي

1385/09/20

دبستان پسرانه سما

ياسين صوفي

1387/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا افشار

1380/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميلاد بياني ساروقي

1378/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدي ميرزايي

1381/09/18

دبستان پسرانه سما

اميرعلي بساكي

1384/09/19

دبستان پسرانه سما

مهدي باقري

1386/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش زنجيردار

1381/09/19

دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد محمودي

1387/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رحيمي

1380/09/16

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد حسن پور

1385/09/18

دبستان پسرانه سما

سيدعلي رضا حيدري

1384/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم شريفي

1381/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آريانا مهرپور

1382/09/22

دبستان پسرانه سما

مهدي يار مهربان

1384/09/16

دبستان پسرانه سما

آرمان شمسي خاني

1387/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميلاد بياني ساروقي

1378/09/16

دبستان پسرانه سما

پدرام قرباني سالخورده

1384/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رضا حسيني

1381/09/17